Patīkami redzēt sava darba augļus

Protams, ka panākumus dzīvē un karjerā vēlamies gūt sevis dēļ, jo tas uzlabo dzīvi, tās apstākļus, ļauj sasniegt izvirzītos mērķus. Tomēr ir patīkami redzēt, ka arī citi pamana un novērtē paveikto, pat izsaka atzinību vai sumina. Tas sniedz jaunu motivāciju virzīties tālāk, sasniegt jaunas virsotnes. It īpaši apkārtējo pamudinājums un pozitīva atzinība ir svarīga skolas […]