Sākt savu biznesu ir izaicinājums

Vairums cilvēku, sākot darba gaitas, izvēlas strādāt citu pakļautībā, jo tādā veidā iegūst zināmu stabilitāti, drošību. Tāpat arī alga ir paredzama. Būt par darba ņēmēju vispār arī uzskatāma par psiholoģisku iezīmi, jo daudzi cilvēki vienkārši pēc rakstura un personības ir tādi, ka daudz labāk jūtas un izpaužas tad, ja tiek vadīti, ja ir komandā, ja ir izpildītāji. Vadītāja gēns, ja tā to varētu saukt, nemaz nav tik bieži sastopams. Bet, ja tāds ir, tad šim cilvēkam ir grūti ilgstoši būt padotā lomā, viņam ir nepārvarama vēlme ņemt grožus savās rokās.

No darba ņēmēju par darba devēju

Tas ir arī mans gadījums. Pēc gandrīz desmit gadus ilgām darba attiecībām ar lielu uzņēmumu, es vairs nevarēju izturēt šādu situāciju, jo jutu, ka aproku savu potenciālu, ka varu izdarīt daudz vairāk. Man bija savas idejas, mērķi, vīzija, kā to sasniegt. Tad sapratu, ka varu mēģināt veidot savu uzņēmumu, kurā darīt tā, kā es uzskatu ar pareizu. Lai spertu šo soli, man nedaudz pietrūka zināšanu, tāpēc iestājos universitātē uzņēmējdarbības vadības programmā. Neesmu tāds cilvēks, kurš visu “uz dullo” dara. Man vajadzēja zināšanu bāzi.

Kad biju divus gadus jau studējis, jutu, ka varu sākt. Nodibināju uzņēmumu, sāku ar nelielu komandu un pašiem pirmajiem darbiem. Jums noteikti interesē, par kādu nozari ir runa. Varu uz to atbildēt — uzņēmums nodarbojas ar izglītības jautājumiem. Piedāvājam dažādus kursus, personāla apmācības, kvalifikācijas celšanu, mūžizglītību un arī individuālas apmācības ļoti dažādās jomās. Būtībā pielāgojamies klientu vajadzībām, strādājam ne tikai ar privātpersonām, bet arī dažāda lieluma uzņēmumiem, kas vēlas attīstīt savu personālu, ieguldot laiku un naudu tā izaugsmē.

Ņemot vērā straujās pārmaiņas darba vidē, darba tirgū, tehnoloģiju jomā, arī vispārējās izglītības modelī valsts līmenī, skaidrs, ka līdzi jāmainās visai sabiedrībai, ja cilvēki grib saglabāt savas darbavietas, atbilst tām prasībām, ko šobrīd izvirza industrijas.

Savs uzņēmums — atbildība un arī grūtības

Lai gan visu biju labi pārdomājis, man bija biznesa plāns un citas iestrādnes, tomēr, kad visu sāk reāli darīt, veidot uzņēmumu, sāk strādāt ar klientiem, tad tikai saproti, kāda ir patiesā uzņēmējdarbības “drēbe”. Izjutu, ko nozīmē konkurence, apzinājos, cik liela nozīme ir kvalitatīvam mārketingam, sastapos ar personāla atlases grūtībām. Un nonācu situācijā, kad arī mani personīgie ienākumi bija mainīgi, atkarīgi no biznesa situācijas.

To nebija viegli pieņemt. Lai gan man bija iekrājumi, tos īpaši negribēju tērēt. Bet man bija jāmaksā hipotekārais kredīts, jāuztur ģimene. Hipotekārais kredīts garantēja, ka ģimenei ir jumts virs galvas. Tieši hipotekārais kredīts, kas man vēl jāmaksā nepilnus desmit gadus, lika apjaust, ka ar savu biznesu esmu uzņēmies arī personīgu risku, kas var ietekmēt manas ģimenes labklājību. Tas radīja papildu spriedzi, bet tajā pašā laikā arī labi motivēja darbam un neļāva padoties grūtību priekšā, jo tas viss tagad bija mana atbildība. Es atbildēju arī par saviem darbiniekiem.

Pieredze, kas liek rīkoties gudrāk

Tā pieredze, ko biju guvis kā darba ņēmējs, man lieti noderēja, lai savā uzņēmuma jau no pašiem pamatiem censtos pieļaut mazāk kļūdu. Viena no tādām attiecās uz dokumentāciju un grāmatvedību. Iepriekšējā darbavietā šajā ziņā valdīja haoss. Un tas pamatīgi bremzēja darbu, radīja pat nepatikšanas ar nodokļus uzraugošajām iestādēm. Tāpēc es zināju, ka šim jautājumam pievērsīšu īpaši lielu uzmanību. Mans mērķis bija efektivitāte un saprātīgas izmaksas visā, ko daru.

Grāmatvedības jautājumu palīdzēja sakārtot laba bezmaksas grāmatvedības programma. Par to uzzināju no kāda pazīstama uzņēmēja. Viņš ieteica to kā ekomomisku, bet tajā pašā laikā ļoti labi pārskatāmu un uzticamu grāmatvedības rīku. Bezmaksas grāmatvedības programma man jau uzreiz iepatikās, ātri to sapratu un varēju lietot pats, man nevajadzēja algot pilna laika grāmatvedi. Vismaz pagaidām. Bezmaksas grāmatvedības programma arī iekļāva grāmatvežu konsultācijas, kas jau skaitījās kā tehniskais atbalsts programmas lietotājiem. Tā varēju būt mierīgs, ka manam uzņēmumam viss kārtībā ar nodokļiem un atskaitēm.